Miljötänk på gården

 
 
 
Fina hästen Flora från Målhammar är på besö.k
 
Ett  roligt inslag för oss boende på området..