Rött i väster

 
 
Himlen blev röd 
bara en kort stund